#

Komplexné prieskumy produktov a služieb

V oblasti produktov a služieb je množstvo úloh, ktoré môžu súvisieť či už s vývojom nových produktov/služieb, ale taktiež s existujúcimi, ktorých výkonnosť dokážeme merať v rozličných fázach ich životného cyklu.

Prieskum trhu sa v tomto smere teda zameriava na:

 • vývoj a úpravy (nových) produktov a služieb, testy produktov a konceptov
 • hodnotenie výkonnosti produktov a služieb, detailné spoznanie produktu/služby z pohľadu zákazníka vrátane poskytnutia indexov výkonnosti a silnej kvalitatívnej diagnostiky
 • silné a slabé stránky konceptov, produktov, služieb, vrátane identifikácie prvkov, ktoré:
  • ovplyvňujú pozitívne a negatívne vnímanie testovaného produktu/služby zákazníkmi,
  • majú priamy vplyv na výber/kúpu produktu či služby
  • ovplyvňujú jeho preferenciu voči konkurenčným produktom a službám
 • odhady potenciálu - v tomto prípade pri realizácii prieskumu nekončíme pri zmeraní % záujmu či nezáujmu, ale určujeme aj reálny potenciál pre produkt či službu
 • zostavenie správnej cenovej politiky pre produkty a služby - cenové testy tvoria nezanedbateľnú zložku našich testov služieb a produktov: ponúkame celú škálu cenových testov od najjednoduchších až po optimalizačné úlohy s využitím conjoint analýzy

Na riešenie týchto úloh používame najmä značkové riešenie market.png


Kontaktná osoba:
Tatiana Valachová
Project Manager
+421 918 581 238
tatiana.valachova@2muse.sk

Dobrý deň, táto stránka si vo Vašom prehliadači uchováva krátke informácie, cookies, ktoré nám slúžia pre dodanie kvalitnejších služieb a na štatistické účely. Ak nesúhlasíte, môžete zakázať uchovávanie cookies vo Vašom prehliadači. Pokračovaním používania stránky budú tieto údaje uložené.