Marketingová komunikácia a manažment značky

Oblasť prieskumu marketingovej komunikácie a manažmentu značky je na Slovensku pomerne silno spojená hlavne s testovaním komunikácie.

Táto sféra však súvisí aj so skúmaním imidžu značky, komunikačných potrieb ľudí a v neposlednom rade s manažmentom značky v jednotlivých etapách jej životného cyklu, vrátane určovania jej hodnoty.

Ľudia v 2muse patria k slovenskej špičke odborníkov s mnohoročnými bohatými skúsenosťami s testovaním a interpretáciou výsledkov komunikačných testov v rôznych segmentoch a kategóriách nášho trhu.

2muse pristupuje k prieskumu v každej z pod-oblastí (viď. podsekcie) maximálne progresívne a tak, aby klient zo spolupráce s našou agentúrou reálne profitoval.

Dobrý deň, táto stránka si vo Vašom prehliadači uchováva krátke informácie, cookies, ktoré nám slúžia pre dodanie kvalitnejších služieb a na štatistické účely. Ak nesúhlasíte, môžete zakázať uchovávanie cookies vo Vašom prehliadači. Pokračovaním používania stránky budú tieto údaje uložené.