#

Popis a segmentácia trhu

Prieskumy zamerané na popis a segmentáciu trhu predstavujú základné typy štúdií, ktoré sú nezriedka postavené na využití rozsiahlych kvantitatívnych metód. Často sú to však kvalitatívne sondy a prieskumy, ktoré predstavujú "vstupnú bránu" pochopenia trhu.

Segmentačné a trh popisujúce prieskumy najčastejšie vychádzajú z klasických U&A (usage & attitudes) štúdií a definujú:

  • podiely na trhu (na základe využívania, útrat, nakupovaných objemov a podobe)
  • potenciál, obsadené a voľné miesta na trhu
  • segmentácie trhu - zákazníkov a/alebo potenciálnych zákazníkov
  • rozdiely medzi týmito skupinami, regiónmi a podobne

Segmentácia, ktorá vychádza len z prieskumných dát, býva často (nie však nutne) nepresná. 2muse preto segmentácie realizuje v úzkej spolupráci s klientom, čo umožňuje kombinovať prieskumné dáta s tvrdými dátami a databázami reálneho správania zákazníkov. Veľmi často pomáhame implementovať výsledky segmentácie do databáz klienta, čo poskytuje jej ďalšiu pridanú hodnotu.


Kontaktná osoba:
Michal Vyšinský
Research Director
+421 917 418 200
michal.vysinsky@2muse.sk

Dobrý deň, táto stránka si vo Vašom prehliadači uchováva krátke informácie, cookies, ktoré nám slúžia pre dodanie kvalitnejších služieb a na štatistické účely. Ak nesúhlasíte, môžete zakázať uchovávanie cookies vo Vašom prehliadači. Pokračovaním používania stránky budú tieto údaje uložené.