#

Starostlivosť o zákazníkov - crm, churn manažment

Riadenie vzťahu so zákazníkmi je pre každú firmu základom, a na trhu, akým je ten náš, slovenský, to bude stále dôležitejšie. Podobne ako pri vyjadrení imidžu, aj vzťah zákazníka a poskytovateľa sa pohybuje v racionálnej i emocionálnej dimenzii, ktoré je potrebné poznať. Komplexnosť poznania oboch dimenzií je výborným predpokladom pre úspešné riadenie vzťahu so zákazníkmi.

Naše indexy spokojnosti a lojality zákazníkov sú overené reálnym správaním. Naše prieskumy a štúdie pokrývajú uvedené dimenzie a indexy potvrdzujú priame a silné spojenie s realitou. Tak, ako pri prieskumoch zameraných na ostatné oblasti, aj v tomto prípade máme pozitívne skúsenosti s prepájaním výsledkov prieskumov s internými databázami zákazníkov.

Starostlivosť o zákazníkov priamo súvisí aj s definovaním motivátorov a hrozieb retencie, ktoré odpovedajú na otázku čo a ako vplýva na spokojnosť a lojalitu zákazníkov. Výsledky našich prieskumov v tomto smere vedú k stanoveniu priorít, na základe ktorých je riadenie vzťahu so zákazníkmi efektívne.

Na riešenie týchto úloh používame najmä značkové riešenie 7d7aef23ef471730e6de1ee26b6daa54_f236.png


Kontaktná osoba:
Ľudmila Chovancová
Account Executive
+421 917 418 205
ludmila.chovancova@2muse.sk

Dobrý deň, táto stránka si vo Vašom prehliadači uchováva krátke informácie, cookies, ktoré nám slúžia pre dodanie kvalitnejších služieb a na štatistické účely. Ak nesúhlasíte, môžete zakázať uchovávanie cookies vo Vašom prehliadači. Pokračovaním používania stránky budú tieto údaje uložené.