Kvalitatívny prieskum

Metodiky kvalitatívneho prieskumu prinášajú pri správnej interpretácii skúseným prieskumníkom veľmi hodnotný vhľad do takmer všetkých oblastí, ktoré sa pri prieskume trhu skúmajú.

V agentúre 2muse sa snažíme prinášať klientom komplexné výsledky, a preto považujeme za nesmierne dôležité pri riešení prieskumných úloh kombinovať kvalitatívnu a kvantitatívnu metodológiu.

Pri riešení projektov vyžadujúcich prístup metodikami kvalitatívneho prieskumu sme pripravení použiť ktorúkoľvek zo v súčasnosti známych metód. Výber metodiky závisí najmä od cieľa prieskumu a cieľovej skupiny opytovaných ľudí. Aplikácia kvalitatívnych metód v uvedených formách vyžaduje vysoko profesionálny prístup skúseného kvalitatívneho prieskumníka (respektíve moderátora/moderátorky).

Pre lepší popis a pochopenie diferenciácie kvalitatívnych metód prieskumu trhu uvádzame obvyklé prístupy realizácie kvalitatívneho prieskumu trhu.


Kontaktná osoba:
Stanislava Púčková
Account Manager
+421 917 418 201
stanislava.puckova@2muse.sk

Dobrý deň, táto stránka si vo Vašom prehliadači uchováva krátke informácie, cookies, ktoré nám slúžia pre dodanie kvalitnejších služieb a na štatistické účely. Ak nesúhlasíte, môžete zakázať uchovávanie cookies vo Vašom prehliadači. Pokračovaním používania stránky budú tieto údaje uložené.