Obraz o agentúre 2muse z pohľadu klientov je možné si vytvoriť z nasledujúceho obrázka, ktorý bol vytvorený na základe dát z prieskumu realizovaného medzi klientmi na začiatku roka 2015.

#


#

„S agentúrou 2muse spolupracuje Orange Slovensko od roku 2009, s Michalom Vyšinským ešte dlhšie. Robíme s nimi väčšinu prieskumov a naša spolupráca pri tom objeme prieskumov je naozaj bezproblémová. Čo je pre nás najväčšia pridaná hodnota je to, že vďaka množstvu prieskumov realizovaných pre nás, nám nielen dodávajú dáta a výsledky, ale majú celkový prehľad, vidia súvislosti a často si ich voláme aj na rôzne workshopy. Náš vzťah je nadštandardný, čo sa týka dôvery. Aby som to zhrnula 2muse je profesionálna agentúra, s ktorou sme spokojní“.
Klára Zelenková, Orange Slovensko
Market Research Manager

#

„2muse je prieskumná agentúra, v ktorej pracuje vysoko profesionálny tím, pre ktorý je prieskum navyše aj vášňou a koníčkom. Pre nás, ako klienta, to prináša výhodu v tom, že realizované prieskumy sú vždy na vysokej úrovni a 2muse nám okrem toho poskytuje nenahraditeľné poradenstvo a hĺbkové znalosti nášho trhu“.
Mgr. art. Marek Mikle, VÚB
Head of Department Corporate
and Marketing Communication

#

„Nakoľko SYGIC pôsobí na globálnom trhu, zistenia zo zakazníckeho prieskumu realizovaného 2muse v 5 krajinách považujeme za kľúčové pri zlepšovaní našich produktov. Skvelá spolupráca a vzájomná interakcia sú pre nás veľkym prínosom".
Martina Králova, Sygic
Marketingová riaditeľka
Agentúra 2muse sa špecializuje hlavne na prieskumy pre klientov zo sektorov trhu: financie, telekomunikácie, rýchlo-obrátkový tovar a médiá. V menšom rozsahu spolupracuje s klientmi z ostatných sektorov, vrátane neziskových organizácií a start-up-ov.

Dobrý deň, táto stránka si vo Vašom prehliadači uchováva krátke informácie, cookies, ktoré nám slúžia pre dodanie kvalitnejších služieb a na štatistické účely. Ak nesúhlasíte, môžete zakázať uchovávanie cookies vo Vašom prehliadači. Pokračovaním používania stránky budú tieto údaje uložené.