Ako môže pomôcť firmám informácia o úrovni zákazníckej pozornosti pri odpovedaní na krátku anketu?

Nasadenie digitalizovaných anketových prieskumov priamo na mieste prevádzky alebo v podniku nie je nič prevratné a už je pomerne často využívané. Ich automatizácia a rozšírenie o biometrické (monitorovanie výrazov tvárí) získavanie spätnej väzby je však záležitosťou súčasnej doby (obrázok 1).

Obrázok 1 - Moderné získavanie spätnej väzby

Dôvodom je skutočnosť, že sa ľudia pri odpovedaní na otázky v rôznych anketách alebo dotazníkoch v mnohých prípadoch ani poriadne nezamyslia nad otázkou a odpovedajú len na základe pohodlnosti (napr. tlačidlo, ktoré majú na dosah, farebnosť smajlíka), alebo len jednoducho nemajú náladu sa zamýšľať nad stanovenou otázkou pri množstve úloh a povinností, ktoré musia riešiť v každodennom živote. Nová patentovaná technológia dokáže nielen okoloidúcich ľudí zaujať prostredníctvom rôznych stimulov (vizuálnych, zvukových, čuchových), ale aj vyhodnotiť úroveň ich vnímania pri odpovedi na danú anketovú otázku ako aj ich pocity (obrázok 2).

Obrázok 2 - Biometrické snímanie emócií na základe výrazov tváre

Bodky v grafe na obrázku č. 3 prezentujú pozornosť jednotlivých ľudí, pričom môžeme vidieť, že väčšina z nich nebola aktívna pri odpovedaní na otázku číslo jedna - Ako celkovo hodnotíte dnešné podujatie „Raňajky s prieskumom“? Takmer polovica z nich bola ešte k tomu aj negatívne naladená v okamihu vypĺňania odpovede.

Obrázok 3 - Pozornosť/aktívnosť ľudí na základe monitorovania výrazov tvárí počas odpovedania na otázku 1 - Ako celkovo hodnotíte dnešné podujatie „Raňajky s prieskumom“?

Obrázok 4 - Pozornosť/aktívnosť ľudí na základe monitorovania výrazov tvárí počas odpovedania na otázku 2 - Navštívili by ste takéto podujatie opäť aj v budúcnosti?

 

Autor:

Jakub Berčík, Samoeurope

Archív