O raňajkách s prieskumom v Binariu

Koncom októbra sme zorganizovali pre našich klientov a priaznivcov prieskumu stretnutie – 2muse Raňajky s prieskumom v Binariu v Mlynskej doline. Strávili sme spolu inšpiratívne dopoludnie v diskusiách o úlohe prieskumov pri rozvoji biznisu, aj o mieste neurovedy v komerčnom prieskume trhu a jej využití pre podporu predaja na predajných miestach.

Stanka z 2muse rozprávala o súčasných možnostiach využívania poznatkov neuromarketingu na Slovensku a oboznámila publikum s našimi skúsenosťami so spoluprácou so SAMO Europe.

Vedeli ste napríklad, že ....

...veľká časť nášho rozhodovania sa odohráva počas prvých 300 milisekúnd od vystavenia podnetu?

... počiatky skúmania mozgových vĺn siahajú doprostred 18-teho storočia a sú spojené s Luigim Galvanim?

… že akékoľvek merané faktory prostredia a deklarácie možno jednoducho prepojiť s meranými emóciami prostredníctvom pár elektród alebo snímanými reakciami svalov na tvári či pohybom očí?

... že projekty s aplikovanými prvkami neurovedy sú dostupné aj na Slovensku a reálne projekty si môžete vyskúšať obdobne ako akýkoľvek iný prieskum? V 2muse vám s tým radi pomôžeme!

Hostia raňajok mali možnosť vyskúšať si eye tracking, pozrieť si EEG snímače, špeciálnu vestu alebo nákupný košík patentovaný na realizovanie neuromarketingového výskumu.

V druhej časti sme mali možnosť spoznať skúsenosti Tomáša Töröka z BizBuilders v oblasti budovania biznisu v rovine stredného podnikania. Prieskum je v tejto oblasti predstavuje najmä identifikáciu tých správnych informácií pre podnikateľské rozhodnutie a je o nachádzaní odpovedí na otázky ako:

  • Kde je môj trh?
  • Kto je môj klient?
  • Čo presne chce?
  • Za čo mi rád zaplatí?

Autor:

Michal Vyšinský, 2muse

Archív