Schopnosť zaujať

Nový nástroj 2muse „Otestuj svoju reklamu“/ testreklamy.sk umožňuje rýchle a cenovo dostupné otestovanie vašej reklamy na reprezentatívnej vzorke obyvateľov Slovenska vo veku 18-65 rokov a porovnanie jej výsledkov s robustným benchmarkom.

Výstupom z testu je skóre v 8 sledovaných indikátoroch. Štyri z nich sa sústreďujú na schopnosť reklamy zaujať ľudí (čiže utkvieť v ich pamäti) a 4 ďalšie indikátory sa zameriavajú na schopnosť reklamy vplývať (čiže to, ako reklama dokáže ovplyvniť značku a správanie ľudí).

Indikátory schopnosti reklamy zaujať:

Prvým dôležitým atribútom, ktorý sledujeme, je schopnosť reklamy vyniknúť medzi ostatnými reklamami, tzv. distinctiveness. V priemere 16% ľudí, vo veku 18-65 rokov, súhlasí, že testovaná reklama vyniká a ďalších 38% ľudí tvrdí, že testovaná reklama skôr/čiastočne vyniká medzi ostatnými vysielanými reklamami. Veľmi originálne reklamy s vtipnou a vydarenou kreatívou dokážu rozhodne vyniknúť až u 30 a viac percent ľudí a skôr alebo úplne vyniknúť až u cca 80%.

Druhým dôležitým atribútom, ktorý treba pri reklamách sledovať, je takzvaný Involvement - „Reklama by ma ešte dlho bavila“. Tento atribút  meria zaujatie diváka reklamou a vytvorenie pozitívnej energie reklamou, čo nie je v dnešnom pretlaku komunikácie vôbec jednoduché. Priemerná reklama by dlhodobejšie bavila len cca 10% ľudí. Naopak, reklamy úspešné v tomto parametri (ako napríklad COOP Jednota Kolesománia z roku 2015, s pípajúcim kuriatkom na nárazníku auta) dosahujú vysoký involvement až u tretiny ľudí.

Schopnosť vyniknúť a zaujať ľudí reklamou by sa mala prirodzene premietať do tretieho sledovaného atribútu - zapamätateľnosti posolstva reklamy.  Len necelých 15% ľudí v priemere súhlasí, že si bude pamätať ponuku propagovanú v reklame a len pätina reklám dokáže v tomto atribúte dosiahnuť plný súhlas 20 a viac percent populácie.

Posledným sledovaným atribútom merania reklamy v oblasti schopnosti zaujať je jednoduchosť a zrozumiteľnosť reklamy. Bežná reklama je úplne zrozumiteľná pre cca 30% ľudí a skôr zrozumiteľná pre ďalších necelých 50% ľudí. Na druhej strane reklamy ako COOP Jednota Kolesománia či Dedoles Veselé ponožky, ktoré nemajú páru sú zrozumiteľné pre 90 a viac percent, pričom úplne zrozumiteľné sú pre aspoň polovicu z nich.

Archív