Spotrebiteľský pulz počas pandémie koronavírusu III.

Na prelome mája a júna sme zrealizovali tretiu vlnu merania vnímania pandémie a dopadu na spotrebiteľské správanie na Slovensku. V tomto článku okrem aktuálnych dát prinášame aj porovnanie s predošlými vlnami a poodhaľujeme dynamiku tohto obdobia vo viacerých ukazovateľoch.

Život sa vracia do normálu a koncom mája ľudia už začali mať pocit, že pandémia je možno za nami - minimálne jej prvá vlna. Napätie a obavy zo samotného koronavírusu sa v populácii postupne znižovali, spotrebiteľské nálady sa mierne zlepšili. Do akej miery je toto zlešovanie trendom je stále otázne, nakoľko ekonomické dopady pandémie sú podľa všetkého ešte len pred nami.

V populácii sa miera obáv na začiatku júna znížila z priemernej hodnoty 6,8 s pred Veľkej noci na hodnotu 4,7 (na stupnici od 1-vôbec neznepokojuje do 10-extrémne znepokojuje. Obavy ľudí z koronavírusu sa oproti marcu a aprílu výrazne zmenšili, avšak takmer 60 % ľudí sa v poslednom prieskume vyjadrilo, že má obavy z návratu pandémie.

V Spojených štátoch, kde situácia zďaleka nebola stabilizovaná, počet nakazených a úmrtí stále stúpal, bola priemerná miera obáv obyvateľov USA (22. mája) stále na vysokej úrovni 7,5 bodov na rovnakej desaťbodovej stupnici. Vysoká miera obáv, oscilujúca okolo 7 až 8 bodov, ľudí v tejto krajine sužuje nepretržite už 3 mesiace.

 

Na Slovensku ľudí najviac znepokojuje smrť ich blízkych. Avšak tento strach u ľudí spomedzi viacerých skúmaných strachov najviac poklesol (z 34 % na 21 %). Stále ich znepokojuje najviac, no zároveň mierne stúpli obavy ľudí o svoju slobodu, stratu príjmu, či možnosť nútenej izolácie.

Do akej miery vás nový koronavírus znepokojuje?
Porovnanie začiatku a konca (1.vlny) pandémie.

Čo vás v súvislosti s novým koronavírusom znepokojuje najviac?

A ako sa zmenil spotrebiteľský pulz ku koncu pandémie?

Opäť sme sa pýtali takých ľudí, z ktorých väčšina je primárne zodpovedná za nákup veľkej časti potravín do domácnosti. V krátkodobom horizonte zrejme nastane zlepšenie na trhu. Uvoľnili sa opatrenia, tovary a služby sa opäť stali dostupné, ľudia už silno túžili po ukončení obmedzení. Indikátorom je aj výrazný pokles ľudí, ktorí sa najbližšie tri mesiace plánuje obmedzovať (z polovice populácie na štvrtinu). Približne rovnako je aj opatrných ľudí.

 Aké kroky v súvislosti s koronavírusom zvažujete vy osobne v najbližšom období, t.j. v nasledujúcich 3 mesiacoch uskutočniť?

Zmenilo sa niečo ohľadom segmentov trhu, v ktorých ľudia svoju spotrebu obmedzovali?

Ku koncu pandémie určite áno. V segmentoch, ktoré boli najviac dotknuté (reštaurácie, bary, kaviarne / voľno-časové aktivity / nákup odevov, obuvi, spotrebného tovaru) výrazne menej ľudí uviedlo, že svoje výdavky najbližšie tri mesiace zníži.

 

V nasledujúcich 3 mesiacoch plánujete vaše priemerné mesačné výdavky ... ?
(výsledky za 3. meranie)

Zvyšovanie výdavkov ľudia očakávajú v segmente zdravie, zdravotná starostlivosť avšak výrazne menej oproti marcu a aprílu a na sporenie, šetrenie počas všetkých meraní približne štvrtina ľudí pripúšťala zvyšovanie výdavkov.

Nasledujúci graf porovnáva ako ľudia plánovali obmedziť mesačné výdavky za jednotlivé oblasti pred Veľkou nocou a ako koncom mája.

 

39 % ľudí sa domnieva, že ich finančná situácia na konci roka 2020 bude oveľa alebo trochu horšia ako je teraz.

 

 

Ako sa zmenilo vnímanie finančnej situácie u ľudí?

Finančná situácia ľudí sa mierne zlepšila a rovnako mierne menej ľudí sa obáva straty alebo zníženia príjmov v priebehu tohto roka. Stále sú to však dvaja z piatich, ktorí sa o svoj príjem obávajú. Približne rovnaké očakávania majú ľudia aj ohľadom svojej finančnej situácie na konci roka. 39 % ľudí sa domnieva, že ich finančná situácia bude oveľa alebo trochu horšia ako je teraz. Takmer polovica populácie predpokladá, že bude viac-menej rovnaká.  


Počas pandémie postupne narastal počet ľudí, ktorých sa koronakríza dotkla. Oproti marcu sa zdvojnásobil počet ľudí, ktorých sa finančne dotkla z pohľadu platenia účtov a základných nákupov. Koncom mája už takmer každý šiesty spotrebiteľ priznal problémy spôsobené koronavírusom. Poklesol počet ľudí, ktorí očakávajú, že sa ich korokríza dotkne v budúcnosti z polovice na tretinu spotrebiteľov.

 

Cítili sa spotrebitelia v predajniach počas pandémie bezpečne?

Ľudia stále preferujú nakupovanie v predajniach, ktoré aj počas pandémie vnímali v prevažnej miere ako celkom bezpečné miesto pre nákup. Ľudí sme sa opýtali:


Ako bezpečne ste sa cítili v predajniach potravín, ktoré ste navštevovali počas obdobia pandémie z hľadiska rizika nákazy koronavírusom?

Len minimum ľudí sa cítilo v prevádzkach nebezpečne, 58 % spotrebiteľov sa cítilo celkom bezpečne a viac ako pätina veľmi až mimoriadne bezpečne. Počas pandémie ľudia aj z objektívnych dôvodov najviac nakupovali v supermarketoch a hypermarketoch. Tieto predajne navštevovalo takmer 9 z 10 spotrebiteľov. Hypermarkety a supermarkety patria aj medzi najpreferovanejší formát, kde by počas koronakrízy nakupovali.

 

80 % ľudí sa cítilo v predajniach počas pandémie bezpečne.

 

Ktorú formu nákupu potravín v súvislosti s výskytom koronavírusu by ste preferovali?

 

Online nákup s donáškou preferuje necelá pätina ľudí - aj napriek tomu, že takmer tretina už mala skúsenosť s nákupom potravín online. Počas všetkých troch meraní nakupovalo potraviny online formou menej ľudí ako zvyčajne. Detailnejšie o úskaliach a využívaní online nakupovania počas pandémie si prečítajte v našom blogu.

 

O projekte Spotrebiteľský pulz počas pandémie

Výsledky a závery vyplývajú z troch ad-hoc meraní, ktorý realizovala agentúra 2muse v dňoch
(prvé meranie) 23. – 24. marca, (druhé) 8. apríla a (tretie) 29. mája – 1. júna 2020. Prieskum bol realizovaný online opytovaním cez 2muse on-line panel. Opytovaná bola reprezentatívna vzorka populácie SR vo veku 18+, kvótnym výberom, veľkosť vzorky prvého merania bola 311 respondentov a druhého 319 respondentov a tretieho 360 respondentov.

16. júna 2020


Pre viac informácii o projekte nás prosím kontaktujte:

Stanislava Púčková, 2muse

Peter Sklenář, 2muse

Archív