Eva tím
#
Stanislava Pučková
Account Manager
+421 917 418 201
stanislava.puckova@2muse.sk

Stanislava Púčková vyštudovala psychológiu na Filozofickej Fakulte UK v Bratislave s ročnou špecializačnou stážou na UK v Prahe, kde sa venovala oblasti psychológie manažmentu, práce a organizácie.

V roku 2006 nastúpila do prieskumnej agentúry TNS AISA Slovakia na pozíciu Project Executive v kvalitatívnom prieskume trhu. V priebehu nasledujúcich takmer štyroch rokov prešla cez pozíciu Project Manager na pozíciu Account Manager s orientáciou na klientov z oblasti telekomunikácií, financií a rýchloobrátkového tovaru, a v poslednom roku bola spoluzodpovedná za celkové vedenie oddelenia Kvalitatívneho prieskumu.

Na konci roka 2009 založila spolu s Michalom Vyšinským nezávislú agentúru 2muse, kde viedla sekciu kvalitatívneho prieskumu a momentálne figuruje ako Account Manager prieskumných projektov.

V priebehu prieskumnej praxe bola Stanka Púčková zodpovedná za tvorbu návrhov prieskumov, prípravu a komplexnú realizáciu projektov v oblasti FCMG, telekomunikácií, financií a prieskumov životného štýlu. Zaoberá sa celkovou problematikou komunikácie, tvorby značiek a ich stratégií, vývoja a úpravy produktov a služieb, prieskumami spokojnosti a realizáciou strategických workshopov.

Dobrý deň, táto stránka si vo Vašom prehliadači uchováva krátke informácie, cookies, ktoré nám slúžia pre dodanie kvalitnejších služieb a na štatistické účely. Ak nesúhlasíte, môžete zakázať uchovávanie cookies vo Vašom prehliadači. Pokračovaním používania stránky budú tieto údaje uložené.