ľudia

Tím Trojka

Data Analyst
Andrea
Jančovičová
+421 918 581 251

Po ukončení štúdia na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre pracovala vo verejnom a štátnom sektore v oblasti životného prostredia a sociálneho poistenia.

Od februára 2022 pracuje v 2muse na pozícii dátový analytik.