ľudia

Stanka & Peťo tím

Project Executive
Barbora
Halásová
+421 918 581 626

Je študentkou posledného ročníka magisterského stupňa na Katedre  ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v odbore Humánna geografia a demografia.

V poslednom ročníku bakalárskeho stupňa nastúpila ako administratívny pracovník v oblasti cykloturistiky do Slovenského cykloklubu, kde sa venovala dva roky najmä klubovej agende, legalizácii a príprave dokumentácií nových cykloturistických trás, úprave mapových podkladov a komunikácii s klientmi.

V januári roku 2019 nastúpila v agentúre 2muse na pozíciu Project Executive.