ľudia

Michal tím

Project Executive
Bernadeta
Barteková
+421 918 581 251

V roku 2018 ukončila magisterské štúdium v odbore psychológia na Univerzite Komenského v Bratislave.

Počas štúdia nadobudla skúsenosti v oblasti ľudských zdrojov. Pracovala aj na pozícii školskej psychologičky na základnej škole, kde sa venovala aj kariérovému poradenstvu.

Od roku 2019 pracuje v 2muse na pozícii Project Executive, kde sa cíti doma najmä v kvalitatívnych prieskumoch.