ľudia

Tím CDK

Project Executive
Dominika
Parajková
+421 917 418 207

Vysokoškolské štúdium v odbore Sociológia ukončila v roku 2021 na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

 Popri vysokoškolskému štúdiu príležitostne pracovala pre Centrum pre výskum etnicity a kultúry, pričom sa podieľala i na štatistickom spracovaní projektu Ako sa máte Slovensko? Disponuje pestrými pracovnými skúsenosťami i z iných odvetví.

V spoločnosti 2muse pôsobí od roku 2021 ako Project Executive. Zameriava sa na kvalitatívny a kvantitatívny prieskum.