ľudia

Tím Osmička

Project Executive
Jennifer
Bergerová
+421 918 581 626

Vysokoškolské štúdium ukončila v roku 2020 na Fakulte sociálnych a Ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave v obore Európske štúdiá a medzinárodné vzťahy. Predtým študovala na bakalárskom stupni štúdia odbor politológia,  na Bratislavskej medzinárodnej škole liberálnych štúdií.

Počas štúdia bola súčasťou niekoľkých projektov a výskumov zmeraných na humanitárne problematiky na medzinárodnej úrovni. Lokálne sa taktiež sústreďovala na problémy spoločnosti, napríklad prostredníctvo účasti na projekte pre Európsku úniu, zmeranom na riešenie rómskej situácie na Slovensku.

V spoločnosti 2muse pôsobí od roku 2021 ako Project Executive. Zmeriava sa na kvantitatívny aj kvalitatívny prieskum.