ľudia

Tím Trojka

Project Manager
Katarína
Stankovianska
+421 918 581 239
  • V roku 2007 ukončila vysokoškolské štúdium marketingovej komunikácie na Fakulte masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.
  • V rokoch 2007 – 2010 pracovala ako projektová manažérka v prieskumnej agentúre GfK Slovakia. Tu zastrešovala realizáciu domácich aj zahraničných projektov v oblasti Media & HealthCare od prípravy ponúk, cez koordináciu projektov, analýzu dát, písanie záverečných správ a prezentovanie výsledkov prieskumov klientom.
  • Od septembra 2010 pôsobí v agentúre 2muse, v súčasnosti na pozícii Project Manager, kde sa venuje realizácii kvalitatívnych a kvantitatívnych projektov a moderovaniu individuálnych a skupinových rozhovorov.