ľudia

Tím Trojka

Senior Project Executive
Klára
Zelenková
+421 918 581 241

Vysokoškolské štúdium absolvovala na Ekonomickej Univerzite v Bratislave, odbor Obchod a Marketing.

V rokoch 2007 – 2011 pôsobila v agentúre GfK Slovakia ako projektová manažérka. Na uvedenej pozícii zastrešovala kvantitatívny aj kvalitatívny prieskum z oblastí – FMCG, healthcare, utility, automotive. Bola zodpovedná za komplexnú realizáciu projektov od prípravy ponúk s návrhom prieskumu, jeho koordináciu, analýzu až po interpretáciu výsledkov klientom.

V roku 2011 nastúpila do spoločnosti Orange Slovensko, ako Market Research Manager, kde mala na starosti lokálne aj medzinárodné prieskumy zamerané na služby, produkty, značku, komunikáciu, spokojnosť, lojalitu a iné.

V spoločnosti 2muse pôsobí od roku 2021 ako Project Executive Senior. Je zodpovedná za koordináciu prieskumov z rôznych oblastí. Zameriava sa najmä na kvantitatívny prieskum, v ktorom využíva praktické zručnosti nadobudnuté v predchádzajúcich zamestnaniach.