ľudia

Tím CDK

Project Executive
Ľuba
Hvizdošová
+421918581624

Štúdium sociálnej antropológie ukončila v roku 2015 na Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave, v rámci ktorého absolvovala unikátnu prax – 2 terénne výskumy v rôznych obciach východného Slovenska.

Počas školy absolvovala kurz riešenia sociálnych konfliktov negociáciou resp. mediáciou v organizácii PDCS a ihneď po škole stážovala v Nadácii Pontis, kde sa venovala zberu dát pre medzinárodný projekt „Mapa sociálnych inovátorov“.

Prieskum trhu jej učaroval už na prvej brigáde pre GfK Slovakia, či TNS Slovakia. V neskoršom období sa zamerala na zlepšovanie mäkkých zručností a osobnostných predpokladov pre lepšie porozumenie a prácu s ľuďmi, nadhľad a schopnosť počúvať, pretože vedela, že raz sa chce skúmaniu ľudí venovať naplno.

Do 2muse nastúpila ako pozorný „junior“ a nadšenec kvalitatívneho výskumu. V tíme je spoluzodpovedná za hĺbkové rozhovory, či už individuálne ale aj skupinové a ich následnú analýzu a interpretáciu. Podieľa sa i na hĺbkovom pohľade do otvorených otázok v kvantitatívnych dotazníkoch a ďalších podporných aktivitách.