ľudia

Michal tím

Project Manager
Ľudmila
Chovancová
+421 917 418 205

Vysokoškolské štúdium aplikovanej štatistiky ukončila v roku 2002 na Ekonomickej Univerzite v Bratislave. V prieskume trhu pôsobí od roku 2006.

V roku 2006 nastúpila do TNS Infratest - EAP Bratislava na pozíciu Client Service Executive junior, ktorá zahŕňala koordináciu realizácie online prieskumov trhu pre centrálny európsky online panel respondentov – EAP (momentálne Lightspeed Research).

Od roku 2007 pôsobila v agentúre GfK Slovakia ako projektová manažérka so špecializáciou na oblasť financií. Na uvedenej pozícii zastrešovala kvantitatívny aj kvalitatívny prieskum, kde bola zodpovedná za tvorbu návrhov prieskumov, prípravu, manažment a komplexnú realizáciu projektov.

V spoločnosti 2muse pôsobí od 1.3.2010 ako Project Manager, zodpovedná je za návrhy designu prieskumov, koordináciu realizácie prieskumov, analýzu a spracovanie výsledkov so zameraním na zákaznícku skúsenosť a motiváciu zamestnancov. Od roku 2016 v 2muse rozvíja aj oblasť vývoja a uvádzania nových typov prieskumov.