ľudia

Tím Osmička

Project Executive
Marína
Zvarová
+421 918 581 235

Vysokoškolské štúdium žurnalistiky ukončila v roku 2017 na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

Popri štúdiu pracovala vo viacerých médiách. V roku 2012 až 2013 na pozícii redaktorka pracovala pre Devínskonovoveskú televíziu. Koncom roka 2013 absolvovala redakčnú prax v týždenníku Plus 7 dní. V období rokov 2015 a 2016 pracovala v Slovenskom rozhlase ako junior reportér.

V spoločnosti 2muse pôsobí od roku 2019 ako Project Executive. Zameriava sa na kvalitatívny prieskum, v ktorom využíva praktické zručnosti nadobudnuté v médiách.