ľudia

Tím 02R

Project Executive
Maroš
Ondrejka
+421 918 581 243

V súčasnosti študuje v odbore Sociálna antropológia na Fakulte sociálnych a ekonomických vied na Univerzite Komenského v Bratislave, na ktorý nastúpil po absolvovaní štúdia medzinárodných vzťahov na FPVaMV v Banskej Bystrici a niekoľkoročnej pauze. Popri štúdiu absolvoval etnografickú výskumnú stáž vo švédskom Göteborgu so zameraním na vylúčené komunity a štúdium na Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines.

Medzičasom pracovne pôsobil v spoločnosti Dell Technologies, v ktorej sa venoval komunikácií a administratíve v rámci oddelenia Global Operations, no jeho vášňou bolo rozvíjanie aktivít v oblasti diverzity, rovnosti, inklúzie a zlepšovania pracovných prostredí. Záujem o sociálne témy a ich rozvíjanie Maroš sleduje dlhodobo už od strednej školy, čo naznačuje jeho pôsobenie vo viacerých neziskových organizáciách ako Amnesty International, Diversity Pro, Iniciatíva Inakosť a i.

Od januára 2022 pôsobí v prieskumnej agentúre 2muse, kde sa venuje kvalitatívnemu aj kvantitatívnemu výskumu na pozícií Project Executive.