ľudia

Zbery & Podpora

Field Director
Oliver
Uváček
+421 917 418 202

V roku  2016 som ukončil štúdium regionálnej geografie na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave.

Počas štúdia som začal pracovať v 2muse na pozícii agent proaktívnej retencie v spolupráci s Orange Slovensko.

Neskôr som zastupoval funkciu supervízora callcentra, kde som zodpovedal za kvalitu a kontrolu agentov callcentra.

Po ukončení štúdia na vysokej škole som nastúpil na pozíciu Field Managera, kde zodpovedám za všetky zbery realizované telefonicky cez callcentrum 2muse a online zbery cez iPrieskum.sk

Voľný čas najradšej trávim poznávaním nových krajín a kultúr, no nepohrdnem ani kvalitným vínom v kruhu priateľov.