ľudia

Tím CDK

Project Executive
Patrícia
Kaplánová
+421 918 581 251

Vyštudovala politológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. Doktorandské štúdium získala v zahraničí, v krajine pod Júlskymi Alpami.

Počas niekoľkých výskumných pobytov, napríklad vo Francúzsku, či Rumunsku, sa oboznámila so súčasnými trendmi európskej politickej/občianskej participácie a organizačného manažmentu vo verejnej a súkromnej sfére.

Po návrate na Slovensko pracovala v oblasti migrácie, vzdelávania a projektového manažmentu v súkromnom a neziskovom sektore.

V 2muse pracuje od 1.októbra 2020 na pozícii Project executive.