ľudia

Tím Trojka

Data Analyst
Réka
Jeneiová
+421 918 581 246

V roku 2014 ukončila bakalárske štúdium poistnej matematiky v študijnom odbore aplikovaná matematika na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave.

V roku 2016 ukončila magisterské štúdium pravdepodobnosti a matematickej štatistiky v študijnom odbore aplikovaná matematika na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave.

Od júla 2016 pracuje v 2muse na pozícii data analyst.

Náplňou jej práce je programovanie dotazníkov, kompletné spracovanie dát v softvéri SPSS.