ľudia

Stanka & Peťo tím

Project Executive
Saša
Viechová
+421 918 581 251

Po získaní bakalárskeho titulu v odbore sociológia pokračovala v magisterskom štúdiu na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského – odbor Verejná politika, ktoré ukončila v roku 2017.

V roku 2015 nastúpila do prieskumnej agentúry GfK, kde už počas štúdia na vysokej škole pracovala na pozícii Supervízor junior, na starosti mala kontrolu a evidenciu CATI anketárov. Po škole zostala pracovať v agentúre na asistentskej pozícii, kde bola jej úlohou administratívna podpora obchodného oddelenia.

Od roku 2018 pracuje v agentúre 2muse na pozícii project executive. Venuje sa realizácií individuálnych a skupinových rozhovorov, robí aj užívateľské testy za pomoci očnej kamery. Má skúsenosti s realizáciou projektov z oblasti FMCG, telekomunikácií, bankovníctva, nových technológií, či softvérových riešení. Pracuje aj na kvantitatívnych projektoch, pri ktorých sa venuje príprave dotazníkov a analýze dát.