ľudia

Michal tím

Project Manager
Soňa
Živná
+421 918 581 243

Vysokoškolské štúdium sociológie absolvovala na FF UK v Bratislave.

V roku 2005 nastúpila do prieskumnej agentúry TNS AISA Slovensko, kde pracovala na oddelení kvalitatívneho výskumu ako Project Executive. Podielala sa na realizácii kvalitatívnych projektov, od počiatočnej prípravy, cez moderovanie rozhovorov, až po analýzu výstupov, prípravu záverečných správ a prezentáciu výsledkov.

V rokoch 2008-2010 pôsobila v Českej Republike, najprv na pozícii Account Manager v reklamnej agentúre Comtech, kde bola zodpovedná za prípravu a realizáciu komunikačných stratégií. Neskôr sa vrátila opäť k prieskumu, kde bola na pozícii Project Manager vo firme Perfect Crowd zodpovedná za realizáciu kvalitatívnych aj kvantitatívnych projektov.

Od roku 2010 pracovala ako freelance pre rôzne prieskumné, mediálne a reklamné agentúry v oblasti kvalitatívnych, ale aj kvantitatívnych projektov.