Anketár v call centre

Informácie o výberovom konaní

Náplňou práce anketára je realizovanie telefonického prieskumu trhu. Tj. Telefonické kontaktovanie respondentov z našich databáz za účelom vyplnenia dotazníka v internetovom prehliadači.

Nejedná sa o predaj po telefóne .

Zamestnanecké výhody

 • Možnosť dlhodobej brigády
 • Možnosť výberu zmien, na ktoré sa chcete prihlásiť
 • Rozvoj osobnosti a komunikačných zručností
 • výborná dostupnosť MHD

Informácie o výberovom konaní

V prípade záujmu o pracovnú pozíciu nás kontaktujte mailom na adresu miroslav.vysinsky@2muse.sk alebo nám zavolajte na tel. číslo 0917418204, radi Vám poskytneme ďalšie informácie o pracovnom mieste prípadne si upresníme termín pohovoru.

Požadované vzdelanie

 • Študent strednej školy - tretí a štvrtý ročník
 • Študent vysokej školy
 • Stredoškolské bez maturity
 • Stredoškolské s maturitou

Osobné predpoklady a zručnosti

 • Plynulý a bezchybný rečový prejav
 • Základná práca s počítačom (otvorenie súboru, vpisovanie)
 • Zodpovednosť

Regrutant

Hlavnou náplňou práce regrutanta, ako externého spolupracovníka, je zabezpečovanie ľudí, ktorí sa podľa vopred daných kritérií zúčastňujú prieskumu vo forme skupinových alebo individuálnych rozhovorov na vopred stanovenú tému.

Spolupracovníci priebežne dostávajú zadania a informácie o plánovaných prieskumoch (e-mailom, telefonicky), spolu so špecifikáciou kritérií, ktoré majú spĺňať ľudia zúčastňujúci sa daného prieskumu.

Úlohou regrutanta je snažiť sa nájsť ľudí, ktorí vyhovujú stanoveným kritériám a poskytnúť kontakt na tieto osoby poverenému pracovníkovi agentúry. Agentúra ľudí osloví, preverí ich vhodnosť a dohodne sa s nimi na detailoch účasti prieskumu.

Za každý poskytnutý kontakt na osobu, ktorá spĺňa stanovené kritériá a zároveň sa dostaví na diskusiu regrutant dostáva odmenu. Honorár variuje vo výške cca 4 až 10 €, v závislosti od náročnosti kritérií. Odmenu dostáva aj osoba, ktorá bola poskytnutá ako kontakt od regrutanta, t.j. respondent (táto odmena takisto variuje v rozpätí cca 10-30 €).

Žiadané predpoklady pre výkon práce regrutanta:

 • komunikatívnosť,
 • zodpovedný prístup,
 • široké spektrum ľudí tvoriacich jeho sociálny rádius a schopnosť aktívne komunikovať s ľuďmi.

Ak vás táto ponuka zaujala, pošlite prosím svoju žiadosť spolu so životopisom na e-mailovú adresu dasa.bohumelova@2muse.sk

Respondent

Chcete vyjadriť svoj názor na aktuálne dianie v spoločnosti? Máte záujem vyjadriť sa ku konkrétnym témam? Hodnotiť novú reklamu, nové produkty či služby, ktoré ponúka dnešný trh? Nerobí vám problém vyjadriť svoj názor individuálne či pred menšou skupinou ľudí?

Zapojte sa s 2muse do diskusie a môžete tak ovplyvniť dianie okolo seba.

Najčastejšie realizujeme:

 • skupinový rozhovor (skupina 7-8 ľudí, ktorí sa zhovárajú na určitú tému s moderátorkou, trvať môže 1,5 až 4 hodiny a je honorovaný –
  v závislosti od dĺžky rozhovoru a celkovej náročnosti),
 • individuálny rozhovor (jeden respondent verzus moderátorka, môže trvať približne od 30 do 90 minút, je honorovaný – v závislosti od dĺžky rozhovoru a celkovej náročnosti).

Pošlite nám svoj kontakt na e-mailovú adresu dasa.bohumelova@2muse.sk a my vás zaevidujeme v našej databáze respondentov.

V prípade, že budete vyhovovať kritériám na projekt, ktorý práve pripravujeme, budeme vás telefonicky kontaktovať. Preveríme si tak podmienky, ktoré musia byť splnené pre vašu účasť na prieskume (teda či vyhovujete potrebným kritériám, ktoré sú závislé od typu prieskumu – sú to napríklad vek, poskytovateľ telekomunikačných, bankových či iných služieb, ktoré využívate a podobne).

Ak budete mať záujem a termín rozhovoru vám bude vyhovovať – budeme sa na vaše názory veľmi tešiť.

Dobrý deň, táto stránka si vo Vašom prehliadači uchováva krátke informácie, cookies, ktoré nám slúžia pre dodanie kvalitnejších služieb a na štatistické účely. Ak nesúhlasíte, môžete zakázať uchovávanie cookies vo Vašom prehliadači. Pokračovaním používania stránky budú tieto údaje uložené.