Ako nastaviť a riadiť značku?

komplexne a strategicky

Komplexne mapujeme potreby zákazníkov a imidž značiek a pomáhame vám tvoriť stratégiu budovania imidžu a pozicioningu značky.

Starostlivosť o značku vyžaduje rôzne prístupy v závislosti od fázy životného cyklu, v ktorom sa značka aktuálne nachádza. Pre každú z fáz vývoja značky realizujeme podrobné audity, ktoré predstavujú výborný základ pre riadenie života značky. 

 

Naše nástroje a štúdie umožňujú podrobne identifikovať silné a slabé stránky značky, odhalia kľúčové priority, na ktoré je potrebné upriamiť sa pri ďalšej práci so značkou. Práve tieto informácie vám umožnia zefektívniť/optimalizovať výdavky do značky i ďalších oblastí marketingu. 

 

Poskytujeme jedinečné indexy sily - hodnoty značky (brand equity a brand power index), ktoré vyjadrujú celkovú silu a hodnotu značky medzi jednotlivými cieľovými skupinami.

Ak vám na práci s vašou značkou záleží, veľmi radi vám pomôžeme.

Ozvite sa nám:
Account Manager
Stanislava Púčková
+421 917 418 201
Alebo sa my ozveme vám: