ľudia

Zbery & Podpora

Field Manager – online panel
Alena
Kožíková
+421 918 581 242

Po ukončení  štúdia  Obchodnej školy som  od roku 2012 začala pracovať v 2muse na pozícii anketár callcentra v spolupráci s Orange Slovensko.

Od roku 2013 pracujem ako výpomoc na oddelení  zberov kvantitatívneho a kvalitatívneho prieskumu.