ľudia

Tím CDK

Data Analyst
Alex Matúš
Maszay
+421 918 581 241

Študoval na Strednej odbornej škole elektrotechnickej Trnava v odbore mechanik počítačových sietí, ktorú ukončil v roku 2022.

Do 2muse nastúpil v septembri 2022 na pozíciu Data Analyst. Jeho práca sa zaoberá kvantitatívnou analýzou projektov, kde programuje dotazníky, spracováva dáta a následne technicky spracováva výsledky do reportov.

Popri štúdiu sa z vlastného záujmu nezávisle učil programovanie, aby lepšie pochopil ako počítače fungujú zo softvérovej stránky. Pri vstupe do práce si vedel preniesť programovacie schopnosti na zjednodušenie pracovných úkonov ako spracovanie dát a na tvorbu pomocných nástrojov či webových stránok pre firmu.