ľudia

Tím 02R

Project Executive
Juraj
Jančovič
+421 944 062 531

Skúsil toho v živote viac. Okrem iného aj venovať svoj čas štúdiu a práci. Vyštudoval sociálnu prácu, ktorú si po vysokej škole vyskúšal aj v praxi ako vychovávateľ v detskom domove a počas viac ako dvojročného pôsobenia na viacerých rozvojových projektoch v Keni, Ugande a Burundi.

Následne pôsobil v oblasti vzdelávania na Slovensku. Pracoval ako odborný asistent na Trnavskej univerzite, kde okrem iného koordinoval medzinárodný projekt zameraný na budovanie kapacít/vzdelávanie v oblasti medzinárodnej rozvojovej spolupráce.

V rokoch 2013 – 2017 viedol oddelenie Globálneho vzdelávania v mimovládnej organizácii Človek v ohrození a mal na starosti viacero vzdelávacích projektov. Počas jeho pôsobenia získal Človek v ohrození prvú cenu Nadácie Orange za prínos v oblasti vzdelávania na Slovensku.

Potom pracoval v medzinárodnej mimovládnej organizácii Habitat for Humanity a bol zodpovedný za jej dobrovoľnícke programy v regiónoch Európy, Blízkeho Východu a Afriky.

V oblasti medzinárodnej rozvojovej spolupráce a globálneho vzdelávania spolupracoval aj s viacerými organizáciami a inštitúciami na Slovensku (Ministerstvo zahraničných vecí a Európskych záležitostí, Nadácia Pontis, Platforma mimovládnych rozvojových organizácií, Partners for Democratic Change Slovakia, Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj) aj v zahraničí (Global Education Network of Young Europeans z Berlína, Horizont 3000 z Viedne, Kimmage Development Studies Centre z Dublinu, Royal Tropical Institute z Amsterdamu). 

V súčasnosti stále pôsobí ako externý lektor na Diplomatickej akadémii a v Slovenskej agentúre pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu.

Do 2muse ho priviedla jeho túžba rozširovať si obzory a skúmať svet okolo seba. Pôsobí tam od jesene 2018 na pozícii Project executive.