ľudia

Tím Trojka

Data Analyst
Juraj
Polačko
+421 918 581 236

V roku 2008 začal pracovať na pozícii Data Analyst v spoločnosti GfK Slovakia s.r.o. a spolupracoval na projektoch zameraných na meranie efektivity a výkonu reklamnej komunikácie telekomunikačných spoločností (ATS).

V roku 2010 ukončil inžinierske štúdium na Ekonomickej univerzite v Bratislave, odbor kvantitatívne metódy v ekonómií a podnikaní so zameraním na aplikovanú štatistiku.

Od roku 2010 pôsobí v oblasti kvantitatívneho prieskumu v agentúre 2muse na pozícii Data Analyst.

Pracovná náplň sa týka hlavne programovania dotazníkov, spracovania a čistenia dát, tvorby tabuliek, vytvárania záverečných správ.

Spolupracuje najmä na projektoch zameraných na marketingovú komunikáciu, testovanie potenciálu nových produktov či služieb, zákazníckej spokojnosti alebo imidži značiek v oblasti bankového a telekomunikačného sektora.