ľudia

Tím CDK

Data Analyst
Katarína
Kemková
+421 917 418 207

V roku 2019 ukončila magisterské štúdium psychológie na Masarykovej univerzite, kde sa venovala hlavne poruchám autistického spektra. Na Masarykovej univerzite pokračovala aj doktorandským štúdiom so zameraním na meta-analýzu  a jej aplikačné limity v humanitných vedách. Počas doktorandského štúdia učila na univerzite a spolupracovala na výskumoch s použitím eye-trackingu a testovania vývoja terapeutickej aplikácie.

V priebehu pandémie sa začala viac venovať štatistike a programovaniu a v júli 2023 nastúpila do 2muse na pozíciu dátového analytika.