ľudia

Tím Trojka

Data Analyst
Klaudia
Dudíková
+421 918 581 250

V roku 2018 ukončila inžinierske štúdium na Mendelovej univerzite v Brne, odbor Financie a investičný manažment so špecializáciou na Ekonomickú štatistiku.

Od druhej polovice 2018 pôsobí v prieskumnej agentúre 2muse na pozícii Data Analyst. Jej pracovnou náplňou je najmä analýza a spracovanie dát kvantitatívneho prieskumu, príprava dotazníkov pre kvantitatívny prieskum a ich programovanie a tiež príprava tabuľkových a grafických podkladov.