ľudia

Tím 02R

Data Analyst
Ladislav
Molnár
+421 918 581 249

V roku 2018 ukončil magisterské štúdium na Univerzite Komenského v Bratislave v odbore marketingová komunikácia.

Popri štúdiu získal skúsenosti v oblasti marketingového výskumu (AKO s.r.o.) a pôsobil ako editor pre kryptoportal.sk

Od septembra 2018 pracuje v 2muse na pozícií data analyst, kde je jeho náplňou práce programovanie dotazníkov, spracovanie dát, kontinuálny tracking reklám a reporting.