ľudia

Tím 02R

Data Analyst
Marek
Daniš
+421 917 418 208

V roku 2012 ukončil štúdium aplikovanej informatiky na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre.

V rokoch 2013 – 2014 pracoval v Tesco Stores SR na oddelení FMC a marketingu.

V rokoch 2014 – 2016 pracoval v Orange Business Services na pozícii Sales operations administrator.

V novembri 2016 nastúpil do 2muse na pozíciu data analyst.