ľudia

Tím 02R

Project Executive
Marek
Lukačovič
+421 918 581 624

Vyštudoval psychológiu na Univerzite Komenského, kde získal aj doktorát v oblasti sociálnej a pracovnej psychológie. Výskumne sa venoval rizikovému správaniu v spoločnosti (drogy, násilie, šikana) s cieľom zlepšenia prevencie na Slovensku. Vedecké výstupy publikoval a prezentoval v prestížnych medzinárodných vedeckých journaloch a konferenciách. Je spoluautorom strategického dokumentu „Komunitný plán sociálnych služieb hlavného mesta SR 2023 – 2030″. Je autorom najväčšieho výskumu o slovenskej psychedelickej a konopnej subkultúre na Slovensku. Na Ministerstve zdravotníctva spolupracoval s OECD na výskume duševného zdravia, ale i dezinformácií počas pandémie COVID. Momentálne pôsobí v prieskumnej agentúre 2muse ako výskumník celospoločenských a komerčných projektov, pričom komplexne zastrešuje kvantitatívne i kvalitatívne vetvy výskumov a prieskumov.