ľudia

Tím Trojka

Project Manager
Mária
Magerčiaková
+421 918 581 253

Vyštudovala sociológiu na Filozofickej Fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V roku 2007 pracovala na Ústave pre výskum verejnej mienky pri Štatistickom úrade SR.

V rokoch 2007-2009 pracovala v GfK Slovakia na pozícii Project manager, kde zastrešovala primárne kvantitatívne projekty z oblasti FMCG, utility a automotive. Zodpovedala za kompletnú realizáciu projektov od návrhu riešenia a prípravy ponuky cez prípravu dotazníkov, analýzu dát až po prípravu reportov, záverov a odporúčaní pre klientov. V rokoch 2009-2012 viedla v GfK Slovakia tím Project Managementu.

Od januára 2021 pôsobí v 2muse ako Project manager, kde zodpovedá za kompletnú realizáciu projektov.