ľudia

Tím CDK

Data Analyst
Martin
Nociar
+421 917 418 206

Bakalárske aj magisterské štúdium absolvoval na Filozofickej fakulte univerzity Komenského v Bratislave v odbore politické vedy. Štúdium ukončil 2021. Počas štúdia absolvoval stáže v mimovládnych organizáciách ako SSPI a Stratpol.

Do prieskumnej agentúry 2muse nastúpil v novembri 2021.