ľudia

Vedenie

Business Development Director
Michal
Vyšinský
+421 917 418 200

Vysokoškolské štúdium absolvoval na NHF EU v Bratislave v roku 1999.


V rokoch 2003 - 2004 absolvoval špecializačné dvojsemestrálne štúdium marketingovej komunikácie na UK v Bratislave.

V priebehu rokov 1996-2000 pracoval vo firmách STATIS a Softwarové aplikácie, kde sa zaoberal prípravou špeciálnych štatistických aplikácií a analýz, ako aj programovaním s využitím software-u SaS. Spolupracoval na projektoch pre InfoStat a EuroStat a participoval na školeniach v oblasti štatistických metód a analýz.

V januári 2000 nastúpil do prieskumnej agentúry AISA Slovensko, kde bol v prvých rokoch zodpovedný najmä za základnú analýzu dát a spracovanie kvantitatívnych projektov, neskôr za manažment projektov, od roku 2006 s celkovou zodpovednosťou za dizajn a realizáciu projektov a od r. 2008 pôsobil ako vedúci divízie kvantitatívneho prieskumu.


V roku 2009 založil nezávislú agentúru 2muse, kde pôsobí ako research director. Detailne sa zaoberá prieskumom reklamy a značiek, je spolutvorcom prieskumných nástrojov na analýzu reklamných kampaní a churn manažment.


Aktívny člen ESOMARu

V prestížnej súťaži Ernst & Young Podnikateľ roka, Michal Vyšinský ako zástupca prieskumnej agentúry 2muse vyhral v kategórií “Začínajúci podnikateľ roka 2012”.