ľudia

Tím CDK

Project Executive
Nikola
Kurucová
+421 918 581 237

V roku 2022 ukončila magisterské štúdium v odbore ekonómia a manažment na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave, kde sa zameriavala na špecializáciu marketing.
Do prieskumnej agentúry 2muse nastúpila v apríli roku 2023 na pozíciu Research assistant. Dnes pôsobí na pozícii Project Executive.