ľudia

Tím CDK

Account Manager
Patrícia
Kollár
+421 918 581 245

V roku 2014 ukončila inžinierske štúdium vo francúzskom jazyku v odbore marketing a manažment predaja na Ekonomickej univerzite v Bratislave, a zároveň na Université Pierre-Mendés v Grenoble. Okrem toho absolvovala aj jeden semester štúdia vo Francúzsku na INSEEC Alpes-Savoie v Chambéry, ktoré bolo taktiež zamerané na marketing a komunikáciu.

Vo svojom marketingovom zameraní pokračovala aj počas doktorandského štúdia na Ekonomickej univerzite v Bratislave na Obchodnej fakulte, kde rozširuje svoje vedomosti z oblasti marketingu výskumom a výučbou v slovenskom a francúzskom jazyku.

Od roku 2013 sa venuje oblasti marketingu, prešla rôzne oblasti od predaja, starostlivosti o zákazníkov, vytvárania direct emailov až po prípravu tlačových správ a konferencií.

Do 2muse prišla v roku 2018 pôsobí na pozícii Project executive.

Od roku 2022 a pôsobí na pozícii Account executive.