ľudia

Tím CDK

Data Analyst
Peter
Grman
+421 917 418 220

V roku 2012 ukončil štúdium aplikovanej informatiky na Slovenskej Technickej Univerzite v Bratislave.

Počas štúdia sa podieľal na tvorbe simulačných modelov na zákazku.

Po ukončení štúdia, v júli roku 2012 nastúpil do prieskumnej agentúry 2muse na pozíciu Data Analyst.

Doteraz spolupracoval na projektoch v oblasti telekomunikácií, energetiky, zákazníckej a zamestnaneckej spokojnosti.

Je zodpovedný za programovanie dotazníkov, spracovanie dát domácich i zahraničných kvantitatívnych projektov a následné technické spracovanie výsledkov.