ľudia

Vedenie

Managing Director
Stanislava
Púčková
+421 917 418 201

Stanislava Púčková vyštudovala psychológiu na Filozofickej Fakulte UK v Bratislave s ročnou špecializačnou stážou na UK v Prahe, kde sa venovala oblasti psychológie manažmentu, práce a organizácie.

V roku 2006 nastúpila do prieskumnej agentúry TNS AISA Slovakia na pozíciu Project Executive v kvalitatívnom prieskume trhu. V priebehu nasledujúcich takmer štyroch rokov prešla cez pozíciu Project Manager na pozíciu Account Manager s orientáciou na klientov z oblasti telekomunikácií, financií a rýchloobrátkového tovaru, a v poslednom roku bola spoluzodpovedná za celkové vedenie oddelenia Kvalitatívneho prieskumu.

Na konci roka 2009 založila spolu s Michalom Vyšinským nezávislú agentúru 2muse, kde viedla sekciu kvalitatívneho prieskumu a momentálne figuruje ako Account Manager prieskumných projektov.

V priebehu prieskumnej praxe bola Stanka Púčková zodpovedná za tvorbu návrhov prieskumov, prípravu a komplexnú realizáciu projektov v oblasti FCMG, telekomunikácií, financií a prieskumov životného štýlu. Zaoberá sa celkovou problematikou komunikácie, tvorby značiek a ich stratégií, vývoja a úpravy produktov a služieb, prieskumami spokojnosti a realizáciou strategických workshopov.