ľudia

Tím Osmička

Data Analyst
Štefan
Šebeň
+421 918 581 244

Vysokoškolské štúdium absolvoval v roku 2021 na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave v odbore Inteligentné softvérové systémy.

Už počas štúdia sa venoval získavaniu skúseností z praxe. Programoval komunikačný modul pre mzdový softvér spoločnosti SOMI Trenčín. So spoločnosťou Virtual Reality Media a.s. sa roku 2016 a opäť roku 2018 podieľal na vývoji trenažéra pre vojenské letectvo. Počas rokov 2018 až 2019 sa aktívne účastnil projektu spoločnosti Moving Medical Media zaoberajúcim sa rozšírovaním povedomia o enviromentálnych problémoch medzi žiakmi stredných škôl prostredníctvom virtuálnej reality, kde mal na starosti dohľad nad vývojom a materializáciou zákazníkových požiadaviek.

V júni 2021 nastúpil do 2muse na pozíciu Data Analyst.