ľudia

Tím 02R

Project Manager
Veronika
Gömöryová
+421 917 418 202

Vyštudovala sociológiu na FiF UK. V roku 2007 začala pracovať v prieskumnej agentúre GfK ako projektová manažérka. Podieľala sa na prieskumoch z oblastí telco, finance, FMCG, automotive či healthcare. Neskôr pôsobila ako tímlíder projektových manažérov pre prieskumy z oblastí FMCG, automotive a healthcare.

V roku 2016 krátko pracovala v prieskumnej agentúre TNS.

Do 2muse nastúpila v roku 2016 ako projektová manažérka.