ľudia

Tím CDK

Project Manager
Viera
Zvadová
+421 918 581 238
 • V roku 1998 ukončila magisterské štúdium angličtiny, literatúry
  a histórie na UMB v Banskej Bystrici. V roku 2000 aj postgraduálne štúdium v odbore odborný preklad.
 • V minulosti pôsobila v oblasti event marketingu, vzdelávania
  a people & course managementu.
 • Od roku 2008 pôsobí v oblasti kvalitatívneho výskumu (najprv v TNS AISA, neskôr v TNS Slovakia a od septembra 2012 v 2muse).
 • Doteraz spolupracovala na rôznorodom spektre projektov, so štandardnou aj neštandardnou kvalitatívnou metodikou, pre lokálnych aj medzinárodných klientov najmä v sektore financie, FMCG, telekomunikácie.
 • Koordinovala a exekvovala aj Eurobarometer na Slovensku a strategicko-operatívne workshopy na Slovensku aj v zahraničí.
 • V súčasnosti pracuje na pozícii Project Manager, plne zodpovedná za komplexnú tvorbu, manažment a realizáciu kvalitatívnych projektov od počiatočnej prípravy, cez moderovanie rozhovorov, až po finálnu analýzu výstupov a prezentáciu výsledkov, ako aj konzultácie v oblasti kvalitatívneho výskumu.
 • Aktívne sa zúčastňuje na ESOMAR vzdelávaní a workshopoch.