ľudia

Tím Trojka

Project Manager
Zuzana
Orolínová
+421 918 581 243

V roku 2011 ukončila bakalárske štúdium manažérskej matematiky v študijnom odbore aplikovaná matematika na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave.

V roku 2012, absolvovala jeden semester vo Francúzsku na Université Montpellier 2 – Sciences et Techniques

V roku 2013 ukončila magisterské štúdium manažérskej matematiky v študijnom odbore aplikovaná matematika na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave

Od mája 2014 pracovala v 2muse ako data analyst, dnes ako project manager.

Náplňou jej práce je kompletné spracovanie dát v softvéri SPSS, analýza a interpretácia dát a príprava záverečných správ pre klienta.