ľudia

Zbery & Podpora

Field Manager
Dušana
Jankovičová
+421 917 418 203

V roku 2009 ukončila magisterské štúdium Sociálnej práce na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce na Trnavskej univerzite.

V minulosti pôsobila v sociálnej sfére.

Od marca 2010 pôsobí v oblasti prieskumu v agentúre 2muse. Od jej začiatkov prešla cez:

  • administratívnu pozíciu,
  • vedenie sekcie regrutácie a pomoc v kvalitatívnom prieskume,
  • až po prácu v kvantitatívnej sekcii 2muse.

Doteraz spolupracovala na rôznych projektoch z oblasti kvalitatívneho i kvantitatívneho prieskumu. Projekty, ktorým sa venovala najčastejšie boli zo sektoru telekomunikácií, B2B sektoru, skúsenosti má najmä z prieskumu reklamy v bankovej sfére.

Na pozícii „senior project executive“ v kvantitatívnom prieskume, zodpovedala za prípravu projektov, ich posunutie do terénu, spracovanie dát, ich analýzu a interpretáciu.

Po návrate z materskej dovolenky pracuje od roku 2023 na oddelení zberu dát pre kvantitatívnu sekciu ako „Field Manager“.