ľudia

Zbery & Podpora

Field Manager
Dušana
Jankovičová
+421 917 418 203

V roku 2009 ukončila magisterské štúdium Sociálnej práce na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce na Trnavskej univerzite.

V minulosti pôsobila v sociálnej sfére.

Od marca 2010 pôsobí v oblasti prieskumu v agentúre 2muse. Od jej začiatkov prešla cez:

  • administratívnu pozíciu,
  • vedenie sekcie regrutácie,
  • pomoc v kvalitatívnom prieskume,
  • až po prácu v kvantitatívnej sekcii 2muse.

Na pozícii „senior project executive“ zodpovedala za prípravu projektov, ich posunutie do terénu, spracovanie dát v SPSS, analýzu aj interpretáciu, prípravu záverečných správ pre klienta.

Spolupracovala na rôznych projektoch z oblasti kvalitatívneho i kvantitatívneho prieskumu. Tie, ktorým sa venovala najčastejšie, boli zo sektoru telekomunikácií, B2B sektoru, skúsenosti má najmä z prieskumu reklamy v bankovej sfére.

Po návrate z materskej dovolenky od roku 2023 rozširuje svoje kompetencie v prieskumnej sfére na oddelení zberu dát ako „Field Manager“.